logga_klar

Rebus i det gröna

Rebus i det gröna är ett samarbetsprojekt mellan olika förvaltningar inom Göteborgs stad med syfte att ge barn möjlighet att påverka sin egen utomhusmiljö. Vi arbetade tillsammans med barn i åldrarna 3-5 år från förskolan Topasgatan 1 under våren 2017. Genom workshops tillsammans med barnen togs idéer fram för hur förskolegården kunde förbättras. Resultatet överlämnades sedan till Lokalförvalningen i Göteborg som kommer att jobba vidare med förslagen.

Några av förslagen som arbetatdes fram utifrån barnens önskemål och idéer.